بیستمین کنگره علوم و صنایع غذایی , 2011-11-22

عنوان : ( بررسی ویژگی های بافتی و پذیرش پاستیل میوه ای بر پایه پوره طالبی با استفاد هاز روش های سطح پاسخ و تحلیل مولفه اصلی )

نویسندگان: صفیه خلیلیان , فخری شهیدی , محبت محبی , محمد الهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی ویژگی های بافتی و پذیرش پاستیل میوه ای بر پایه پوره طالبی با استفاد هاز روش های سطح پاسخ و تحلیل مولفه اصلی

کلمات کلیدی

, طالبی , پاستیل, تحلیل مولفه اصلی, پذیرش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026186,
author = {خلیلیان, صفیه and شهیدی, فخری and محبی, محبت and الهی, محمد},
title = {بررسی ویژگی های بافتی و پذیرش پاستیل میوه ای بر پایه پوره طالبی با استفاد هاز روش های سطح پاسخ و تحلیل مولفه اصلی},
booktitle = {بیستمین کنگره علوم و صنایع غذایی},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {طالبی - پاستیل-تحلیل مولفه اصلی-پذیرش حسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ویژگی های بافتی و پذیرش پاستیل میوه ای بر پایه پوره طالبی با استفاد هاز روش های سطح پاسخ و تحلیل مولفه اصلی
%A خلیلیان, صفیه
%A شهیدی, فخری
%A محبی, محبت
%A الهی, محمد
%J بیستمین کنگره علوم و صنایع غذایی
%D 2011

[Download]