بیستمین کنگره علوم و صنایع غذایی , 2011-11-22

عنوان : ( استفاده از پردازش تصویر در بررسی کینتیک تغییرات رنگ سطح ناگت پنیر حین سرخ شدن به روش عمیق )

نویسندگان: الهام انصاری فر , محبت محبی , فخری شهیدی , مهدی وریدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از پردازش تصویر در بررسی کینتیک تغییرات رنگ سطح ناگت پنیر حین سرخ شدن به روش عمیق

کلمات کلیدی

, پردازش تصویر , کینتیک تغییرات رنگ , ناگت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026188,
author = {انصاری فر, الهام and محبی, محبت and شهیدی, فخری and وریدی, مهدی},
title = {استفاده از پردازش تصویر در بررسی کینتیک تغییرات رنگ سطح ناگت پنیر حین سرخ شدن به روش عمیق},
booktitle = {بیستمین کنگره علوم و صنایع غذایی},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پردازش تصویر -کینتیک تغییرات رنگ - ناگت پنیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از پردازش تصویر در بررسی کینتیک تغییرات رنگ سطح ناگت پنیر حین سرخ شدن به روش عمیق
%A انصاری فر, الهام
%A محبی, محبت
%A شهیدی, فخری
%A وریدی, مهدی
%J بیستمین کنگره علوم و صنایع غذایی
%D 2011

[Download]