بیستمین کنگره علوم و صنایع غذایی , 2011-11-22

عنوان : ( آنالیز پروفایل بافت پاستیل آلو به روش حسی و بررسی تاثیر هیدروکلوئیدهای مصرفی بر پذیرش کلی بافت )

نویسندگان: رویا رضایی , فخری شهیدی , محمد الهی , محبت محبی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آنالیز پروفایل بافت پاستیل آلو به روش حسی و بررسی تاثیر هیدروکلوئیدهای مصرفی بر پذیرش کلی بافت

کلمات کلیدی

, ارزیابی حسی, سنجش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026189,
author = {رویا رضایی and شهیدی, فخری and الهی, محمد and محبی, محبت and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {آنالیز پروفایل بافت پاستیل آلو به روش حسی و بررسی تاثیر هیدروکلوئیدهای مصرفی بر پذیرش کلی بافت},
booktitle = {بیستمین کنگره علوم و صنایع غذایی},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ارزیابی حسی-سنجش بافت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آنالیز پروفایل بافت پاستیل آلو به روش حسی و بررسی تاثیر هیدروکلوئیدهای مصرفی بر پذیرش کلی بافت
%A رویا رضایی
%A شهیدی, فخری
%A الهی, محمد
%A محبی, محبت
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J بیستمین کنگره علوم و صنایع غذایی
%D 2011

[Download]