بیستمین کنگره علوم و صنایع غذایی , 2011-11-22

عنوان : ( اثر پلی فنولهای چای سبز بر خصوصیات رئولوژیکی صمغ عربی )

نویسندگان: اکرم آریان فر , رسول کدخدایی , فخری شهیدی , مهدی وریدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثر پلی فنولهای چای سبز بر خصوصیات رئولوژیکی صمغ عربی

کلمات کلیدی

, پلی فنول , چای سبز, صمغ عربی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026191,
author = {آریان فر, اکرم and کدخدایی, رسول and شهیدی, فخری and وریدی, مهدی},
title = {اثر پلی فنولهای چای سبز بر خصوصیات رئولوژیکی صمغ عربی},
booktitle = {بیستمین کنگره علوم و صنایع غذایی},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پلی فنول - چای سبز- صمغ عربی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر پلی فنولهای چای سبز بر خصوصیات رئولوژیکی صمغ عربی
%A آریان فر, اکرم
%A کدخدایی, رسول
%A شهیدی, فخری
%A وریدی, مهدی
%J بیستمین کنگره علوم و صنایع غذایی
%D 2011

[Download]