دومین همایش ملی صنایع غذایی , 2012-02-28

Title : ( فرمولاسیون نان سورگوم بدون گلوتن با استفاده از صمغ کربوکسی متیل سلولز (CMC)و بالنگو شیرازی )

Authors: bahareh sahraiyan , Mohammad B Habibi Najafi , مهدی کریمی , Mohammad Hossein Haddad khodaparast , مهدی قیافه داوودی , fariba naghi poor ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

. ( 1/0 0/6 0/3 ) ( 1/5 1/0 0/5 ) . . 1/5 1/0 . . 95 (Image J ) . 1/0 و 0/6 .

Keywords

. ( 1/0 0/6 0/3 ) ( 1/5 1/0 0/5 ) .
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026684,
author = {Sahraiyan, Bahareh and Habibi Najafi, Mohammad B and مهدی کریمی and Haddad Khodaparast, Mohammad Hossein and مهدی قیافه داوودی and Naghi Poor, Fariba},
title = {فرمولاسیون نان سورگوم بدون گلوتن با استفاده از صمغ کربوکسی متیل سلولز (CMC)و بالنگو شیرازی},
booktitle = {دومین همایش ملی صنایع غذایی},
year = {2012},
location = {قوچان, IRAN},
keywords = {. ( 1/0 0/6 0/3 ) ( 1/5 1/0 0/5 ) . . 1/5 1/0 . . 95 (Image J ) . 1/0 و 0/6 .},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فرمولاسیون نان سورگوم بدون گلوتن با استفاده از صمغ کربوکسی متیل سلولز (CMC)و بالنگو شیرازی
%A Sahraiyan, Bahareh
%A Habibi Najafi, Mohammad B
%A مهدی کریمی
%A Haddad Khodaparast, Mohammad Hossein
%A مهدی قیافه داوودی
%A Naghi Poor, Fariba
%J دومین همایش ملی صنایع غذایی
%D 2012

[Download]