دومین همایش ملی صنایع غذایی , 2012-02-28

عنوان : ( بررسی اثر صمغهای گوار و گزانتان برخصوصیات کیفی و کمی کیک سورگوم بدون گلوتن )

نویسندگان: فریبا نقی پور , محمدباقر حبیبی نجفی , مهدی کریمی , محمدحسین حدادخداپرست , زهرا شیخ الاسلامی , بهاره صحرائیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

O�. . . . . . ( 1/5 1/0 0/5 ) (P<0.05) . ( ) ( 72 24) (P<0.05) 1/5 1/0 ( ) . ( ) a* ( ) b* ( ) L* . (Image J )

کلمات کلیدی

O�. . .
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026685,
author = {نقی پور, فریبا and حبیبی نجفی, محمدباقر and مهدی کریمی and حدادخداپرست, محمدحسین and زهرا شیخ الاسلامی and صحرائیان, بهاره},
title = {بررسی اثر صمغهای گوار و گزانتان برخصوصیات کیفی و کمی کیک سورگوم بدون گلوتن},
booktitle = {دومین همایش ملی صنایع غذایی},
year = {2012},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {O�. . . . . . ( 1/5 1/0 0/5 ) (P<0.05) . ( ) ( 72 24) (P<0.05) 1/5 1/0 ( ) . ( ) a* ( ) b* ( ) L* . (Image J )},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر صمغهای گوار و گزانتان برخصوصیات کیفی و کمی کیک سورگوم بدون گلوتن
%A نقی پور, فریبا
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A مهدی کریمی
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%A زهرا شیخ الاسلامی
%A صحرائیان, بهاره
%J دومین همایش ملی صنایع غذایی
%D 2012

[Download]