نخستین کنگره ملی پروبیوتیک و پری‌بیوتیک ایران , 2011-04-21

عنوان : ( ارزیابی تاثیر پلاسمید بر خاصیت ضد روپینسی لاکتوباسیلوس پلانتاروم جدا شده از خمیرترش‌ سنّتی ایران )

نویسندگان: علیرضا صادقی , سید علی مرتضوی , احمدرضا بهرامی , فخری شهیدی , مریم مقدم متین , مرتضی خمیری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رزیابی تاثیر پلاسمید بر خاصیت ضد روپینسی لاکتوباسیلوس پلانتاروم جدا شده از خمیرترش‌ سنّتی ایران

کلمات کلیدی

رزیابی تاثیر پلاسمید بر خاصیت ضد روپینسی لاکتوباسیلوس پلانتاروم جدا شده از خمیرترش‌ سنّتی ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026734,
author = {صادقی, علیرضا and مرتضوی, سید علی and بهرامی, احمدرضا and شهیدی, فخری and مقدم متین, مریم and مرتضی خمیری},
title = {ارزیابی تاثیر پلاسمید بر خاصیت ضد روپینسی لاکتوباسیلوس پلانتاروم جدا شده از خمیرترش‌ سنّتی ایران},
booktitle = {نخستین کنگره ملی پروبیوتیک و پری‌بیوتیک ایران},
year = {2011},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رزیابی تاثیر پلاسمید بر خاصیت ضد روپینسی لاکتوباسیلوس پلانتاروم جدا شده از خمیرترش‌ سنّتی ایران},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی تاثیر پلاسمید بر خاصیت ضد روپینسی لاکتوباسیلوس پلانتاروم جدا شده از خمیرترش‌ سنّتی ایران
%A صادقی, علیرضا
%A مرتضوی, سید علی
%A بهرامی, احمدرضا
%A شهیدی, فخری
%A مقدم متین, مریم
%A مرتضی خمیری
%J نخستین کنگره ملی پروبیوتیک و پری‌بیوتیک ایران
%D 2011

[Download]