اولین سمینارملی امنیت غذایی , 2009-12-19

عنوان : ( سینتیک تغییرات بافت ماده غذایی طی سرخ کردن عمیق )

نویسندگان: سیداحمد شهیدی یاساقی , محبت محبی , آزاده قربانی حسن سرایی , علی معتمدزادگان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بافت یک درک حسی بدین معنا که فقط انسان ها می توانند آنرا دریافت، توصیف و اندازه گیری کنند.

کلمات کلیدی

, سینتیک بافت, سرخ کردن, فرآورده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1026824,
author = {شهیدی یاساقی, سیداحمد and محبی, محبت and آزاده قربانی حسن سرایی and علی معتمدزادگان},
title = {سینتیک تغییرات بافت ماده غذایی طی سرخ کردن عمیق},
booktitle = {اولین سمینارملی امنیت غذایی},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {سینتیک بافت، سرخ کردن، فرآورده غزایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سینتیک تغییرات بافت ماده غذایی طی سرخ کردن عمیق
%A شهیدی یاساقی, سیداحمد
%A محبی, محبت
%A آزاده قربانی حسن سرایی
%A علی معتمدزادگان
%J اولین سمینارملی امنیت غذایی
%D 2009

[Download]