یازدهمین کنفرانس آمار ایران , 2012-08-28

Title : ( Bayes Estimations of the Unified Hybrid Censored Weibull Distribution )

Authors: , Arezou Habibirad ,

Citation: BibTeX | EndNote

Unified hybrid censoring is a mixture . . .

Keywords

Unified Hybrid Censoring;
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1029402,
author = {, and Habibirad, Arezou},
title = {Bayes Estimations of the Unified Hybrid Censored Weibull Distribution},
booktitle = {یازدهمین کنفرانس آمار ایران},
year = {2012},
location = {IRAN},
keywords = {Unified Hybrid Censoring; ...},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T Bayes Estimations of the Unified Hybrid Censored Weibull Distribution
%A ,
%A Habibirad, Arezou
%J یازدهمین کنفرانس آمار ایران
%D 2012

[Download]