اولین همایش بهداشت و ایمنی غذا , 2012-11-15

عنوان : ( بررسی بهداشت و کنترل کیفیت کیمچی با استفاده از باکتریهای آغازگر )

نویسندگان: فریده طباطبائی یزدی , بهروز علی زاده بهبهانی , آرش قیطران پور , سید علی مرتضوی , شهناز افشاریان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کشت های اغازگر-لاکتیک اسید باکتریها- کنترل کیفیت

کلمات کلیدی

, کشت های اغازگر, لاکتیک اسید باکتریها, کنترل کیفیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031424,
author = {طباطبائی یزدی, فریده and علی زاده بهبهانی, بهروز and قیطران پور, آرش and مرتضوی, سید علی and افشاریان, شهناز},
title = {بررسی بهداشت و کنترل کیفیت کیمچی با استفاده از باکتریهای آغازگر},
booktitle = {اولین همایش بهداشت و ایمنی غذا},
year = {2012},
location = {ايران},
keywords = {کشت های اغازگر-لاکتیک اسید باکتریها- کنترل کیفیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی بهداشت و کنترل کیفیت کیمچی با استفاده از باکتریهای آغازگر
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A علی زاده بهبهانی, بهروز
%A قیطران پور, آرش
%A مرتضوی, سید علی
%A افشاریان, شهناز
%J اولین همایش بهداشت و ایمنی غذا
%D 2012

[Download]