دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی , 2012-12-12

Title : ( بررسی میزان فراوانی کرمهای روده ای در سگهای ولگرد شهرستان مشهد )

Authors: Rasoul Shakhs emampour , Hassan Borji , Abolghasem Naghibi ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

در این تحقیق میزان فراوانی کرمهای روده ای دستگاه گوارش سگهای ولگرد شهرستان مشهد مورد بررسی قرار گرفت.

Keywords

, فراوانی, کرمهای روده ای, سگهای ولگرد, شهرستان مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031440,
author = {Shakhs Emampour, Rasoul and Borji, Hassan and Naghibi, Abolghasem},
title = {بررسی میزان فراوانی کرمهای روده ای در سگهای ولگرد شهرستان مشهد},
booktitle = {دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی},
year = {2012},
location = {سمنان, IRAN},
keywords = {فراوانی، کرمهای روده ای، سگهای ولگرد، شهرستان مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی میزان فراوانی کرمهای روده ای در سگهای ولگرد شهرستان مشهد
%A Shakhs Emampour, Rasoul
%A Borji, Hassan
%A Naghibi, Abolghasem
%J دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
%D 2012

[Download]