دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی , 2012-12-12

Title : ( مقایسه دو روش ایجاد گوسفند دهنده مارشالاژیا مارشالی )

Authors: nona moradpoor sheykhkanloo , Hassan Borji , Gholam Reza Razmi , Hossein Kazemi Mehrjerdi , MOHSEN MALEKI ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

در این تحقیق دو روش ایجاد گوسفند دهنده مارشالاژیا مارشالی با هم مقایسه گردید.

Keywords

, گوسفند دهنده, مارشالاژیا مارشالی, کانولا گذاری, لوله معدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031441,
author = {Moradpoor Sheykhkanloo, Nona and Borji, Hassan and Razmi, Gholam Reza and Kazemi Mehrjerdi, Hossein and MALEKI, MOHSEN},
title = {مقایسه دو روش ایجاد گوسفند دهنده مارشالاژیا مارشالی},
booktitle = {دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی},
year = {2012},
location = {سمنان, IRAN},
keywords = {گوسفند دهنده، مارشالاژیا مارشالی،کانولا گذاری،لوله معدی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه دو روش ایجاد گوسفند دهنده مارشالاژیا مارشالی
%A Moradpoor Sheykhkanloo, Nona
%A Borji, Hassan
%A Razmi, Gholam Reza
%A Kazemi Mehrjerdi, Hossein
%A MALEKI, MOHSEN
%J دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
%D 2012

[Download]