همایش ملی کشاورزی پایدار , 2011-12-01

Title : ( تاثیر تنش Cr3+ بر رشد گیاه پیاز خوراکی (Allium cepa cv. Hybrid ) )

Authors: nafise nematshahi , Mehrdad Lahouti , Ali Ganjeali ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031937,
author = {Nematshahi, Nafise and Lahouti, Mehrdad and Ganjeali, Ali},
title = {تاثیر تنش Cr3+ بر رشد گیاه پیاز خوراکی (Allium cepa cv. Hybrid )},
booktitle = {همایش ملی کشاورزی پایدار},
year = {2011},
location = {IRAN},
keywords = {تنش C3+ بر رشد گیاه پیاز خوراکی (Allium cepa cv. Hybrid Cr)},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر تنش Cr3+ بر رشد گیاه پیاز خوراکی (Allium cepa cv. Hybrid )
%A Nematshahi, Nafise
%A Lahouti, Mehrdad
%A Ganjeali, Ali
%J همایش ملی کشاورزی پایدار
%D 2011

[Download]