همایش ملی فیزیولوژی پس از برداشت , 2013-01-30

عنوان : ( تاثیر روشهای مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن، میزان مواد موثره و بار میکروبی گیاه دارویی نعنا فلفلی(Mentha × piperita ) )

نویسندگان: سمیه میرمصطفائی , مجید عزیزی ارانی , معصومه بحرینی , حسین آروئی , فاطمه عروجعلیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

1

کلمات کلیدی

1
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032361,
author = {میرمصطفائی, سمیه and عزیزی ارانی, مجید and بحرینی, معصومه and آروئی, حسین and فاطمه عروجعلیان},
title = {تاثیر روشهای مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن، میزان مواد موثره و بار میکروبی گیاه دارویی نعنا فلفلی(Mentha × piperita )},
booktitle = {همایش ملی فیزیولوژی پس از برداشت},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {1},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر روشهای مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن، میزان مواد موثره و بار میکروبی گیاه دارویی نعنا فلفلی(Mentha × piperita )
%A میرمصطفائی, سمیه
%A عزیزی ارانی, مجید
%A بحرینی, معصومه
%A آروئی, حسین
%A فاطمه عروجعلیان
%J همایش ملی فیزیولوژی پس از برداشت
%D 2013

[Download]