بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی , 2011-05-10

Title : ( اثر ضایعات سیب بر کیفیت و ماندگاری نان بربری )

Authors: مهدی کریمی , fariba naghi poor , bahareh sahraiyan , Mohammad Hossein Haddad khodaparast , مهدی قیافه داوودی ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

اثر ضایعات سیب بر کیفیت و ماندگاری نان بربری

Keywords

اثر ضایعات سیب بر کیفیت و ماندگاری نان بربری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1032997,
author = {مهدی کریمی and Naghi Poor, Fariba and Sahraiyan, Bahareh and Haddad Khodaparast, Mohammad Hossein and مهدی قیافه داوودی},
title = {اثر ضایعات سیب بر کیفیت و ماندگاری نان بربری},
booktitle = {بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی},
year = {2011},
location = {گرگان, IRAN},
keywords = {اثر ضایعات سیب بر کیفیت و ماندگاری نان بربری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر ضایعات سیب بر کیفیت و ماندگاری نان بربری
%A مهدی کریمی
%A Naghi Poor, Fariba
%A Sahraiyan, Bahareh
%A Haddad Khodaparast, Mohammad Hossein
%A مهدی قیافه داوودی
%J بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی
%D 2011

[Download]