کنفرانس بیوتکنولوژی، بیوشیمی و مهندسی زیستی , 2012-05-09

Title : ( تولید کیک سورگوم بدون گلوتن با استفاده با استفاده از صمغ های گوار و گزانتان جهت مصرف بیماران سیلیاکی )

Authors: fariba naghi poor , Mohammad B Habibi Najafi , مهدی کریمی , Mohammad Hossein Haddad khodaparast , زهرا شیخ الاسلامی , bahareh sahraiyan ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

تولید کیک سورگوم بدون گلوتن با استفاده با استفاده از صمغ های گوار و گزانتان جهت مصرف بیماران سیلیاکی

Keywords

تولید کیک سورگوم بدون گلوتن با استفاده با استفاده از صمغ های گوار و گزانتان جهت مصرف بیماران سیلیاکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033000,
author = {Naghi Poor, Fariba and Habibi Najafi, Mohammad B and مهدی کریمی and Haddad Khodaparast, Mohammad Hossein and زهرا شیخ الاسلامی and Sahraiyan, Bahareh},
title = {تولید کیک سورگوم بدون گلوتن با استفاده با استفاده از صمغ های گوار و گزانتان جهت مصرف بیماران سیلیاکی},
booktitle = {کنفرانس بیوتکنولوژی، بیوشیمی و مهندسی زیستی},
year = {2012},
location = {یزد, IRAN},
keywords = {تولید کیک سورگوم بدون گلوتن با استفاده با استفاده از صمغ های گوار و گزانتان جهت مصرف بیماران سیلیاکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تولید کیک سورگوم بدون گلوتن با استفاده با استفاده از صمغ های گوار و گزانتان جهت مصرف بیماران سیلیاکی
%A Naghi Poor, Fariba
%A Habibi Najafi, Mohammad B
%A مهدی کریمی
%A Haddad Khodaparast, Mohammad Hossein
%A زهرا شیخ الاسلامی
%A Sahraiyan, Bahareh
%J کنفرانس بیوتکنولوژی، بیوشیمی و مهندسی زیستی
%D 2012

[Download]