کنفرانس بیوتکنولوژی، بیوشیمی و مهندسی زیستی , 2012-05-09

عنوان : ( کاربرد صمغ بومی بالنگو شیرازی در تولید نان سورگوم بدون گلوتن با هدف تامین قوت غالب بیماران سلیاکی )

نویسندگان: بهاره صحرائیان , محمدباقر حبیبی نجفی , مهدی کریمی , محمدحسین حدادخداپرست , مهدی قیافه داوودی , فریبا نقی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاربرد صمغ بومی بالنگو شیرازی در تولید نان سورگوم بدون گلوتن

کلمات کلیدی

کاربرد صمغ بومی بالنگو شیرازی در تولید نان سورگوم بدون گلوتن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1033001,
author = {صحرائیان, بهاره and حبیبی نجفی, محمدباقر and مهدی کریمی and حدادخداپرست, محمدحسین and مهدی قیافه داوودی and نقی پور, فریبا},
title = {کاربرد صمغ بومی بالنگو شیرازی در تولید نان سورگوم بدون گلوتن با هدف تامین قوت غالب بیماران سلیاکی},
booktitle = {کنفرانس بیوتکنولوژی، بیوشیمی و مهندسی زیستی},
year = {2012},
location = {یزد, ايران},
keywords = {کاربرد صمغ بومی بالنگو شیرازی در تولید نان سورگوم بدون گلوتن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد صمغ بومی بالنگو شیرازی در تولید نان سورگوم بدون گلوتن با هدف تامین قوت غالب بیماران سلیاکی
%A صحرائیان, بهاره
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A مهدی کریمی
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%A مهدی قیافه داوودی
%A نقی پور, فریبا
%J کنفرانس بیوتکنولوژی، بیوشیمی و مهندسی زیستی
%D 2012

[Download]