بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( کاربرد طرح های آماری برای بهینه سازی پارامترها و محیط کشت تولید آنزیم آلفا آمیلاز از آسپرژیلوس اویزا )

نویسندگان: هانیه بیات , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آلفا آمیلاز

کلمات کلیدی

آلفا امیلاز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036977,
author = {بیات, هانیه and طباطبائی یزدی, فریده and مرتضوی, سید علی},
title = {کاربرد طرح های آماری برای بهینه سازی پارامترها و محیط کشت تولید آنزیم آلفا آمیلاز از آسپرژیلوس اویزا},
booktitle = {بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {آلفا امیلاز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد طرح های آماری برای بهینه سازی پارامترها و محیط کشت تولید آنزیم آلفا آمیلاز از آسپرژیلوس اویزا
%A بیات, هانیه
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A مرتضوی, سید علی
%J بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2013

[Download]