بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( کاربردهای نوین لیپاز در صنعت غذا )

نویسندگان: وجیهه زارع باقی آباد , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لیپاز

کلمات کلیدی

لیپاز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036979,
author = {زارع باقی آباد, وجیهه and طباطبائی یزدی, فریده and مرتضوی, سید علی},
title = {کاربردهای نوین لیپاز در صنعت غذا},
booktitle = {بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {لیپاز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربردهای نوین لیپاز در صنعت غذا
%A زارع باقی آباد, وجیهه
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A مرتضوی, سید علی
%J بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2013

[Download]