بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( اثر آنتی میکروبی پوشش های نانو نقره در کاهش بار میکروبی فراورده های آردی )

نویسندگان: محبوبه رضایی , سید علی مرتضوی , فریده طباطبائی یزدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نانو نقره

کلمات کلیدی

نانو نقره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1036982,
author = {محبوبه رضایی and مرتضوی, سید علی and طباطبائی یزدی, فریده},
title = {اثر آنتی میکروبی پوشش های نانو نقره در کاهش بار میکروبی فراورده های آردی},
booktitle = {بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {نانو نقره},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر آنتی میکروبی پوشش های نانو نقره در کاهش بار میکروبی فراورده های آردی
%A محبوبه رضایی
%A مرتضوی, سید علی
%A طباطبائی یزدی, فریده
%J بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2013

[Download]