بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( کاربرد و مکانیسم عمل نایسین در مواد غذایی )

نویسندگان: محمدرضا عدالتیان دوم , ندا نیّری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نایسین تولید شده توسط گونههای مختلفی از لاکتوکوکوس لاکتیس، به زیر گروهی از باکتریوسینها به نام لانتیبیوتیکها تعلق دارد.لانتیبیوتیکها پپتیدهای کوچک و مقاوم به گرما هستند و در ساختمان خود اسیدآمینه لانتیونین و متیل لانتیونین دارند. لانتیبیوتیکها به دو زیر گروه طبقه بندی میشوند؛ یکی از این زیر گروهها که دارای ساختمان کشیده و انعطاف پذیر بوده و دارای بار مثبت است که به عنوان منفذ در ساختمان غشای گونههای هدف،نفوذ پذیر است. باکتریوسین نایسین عضوی از این گروه است. غشا سیتوپلاسمی هدف اصلی برای عمل نایسین است که عملکرد آن با ایجاد منفذ صورت میگیرد.نایسینها از طریق بر هم کنش با ترکیبات فسفولیپیدی غشا سیتوپلاسمی توسط پیوند های یونی عمل میکنند.حساسیت باکتریهای گرم منفی در مقابل نایسین محدود است که ناشی از دیواره سلولی غیر نفوذ پذیر نسبت به آن است. اثر نایسین بر اسپورها شدیدتر از سلولهای رویشی است و مراحل اولیه جوانه زنی را کنترل میکند.

کلمات کلیدی

, \" نایسین\", \" باکتریوسین\", \" لاکتوکوکوس لاکتیس\", \" باکتری اسید لاکتیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037058,
author = {عدالتیان دوم, محمدرضا and نیّری, ندا},
title = {کاربرد و مکانیسم عمل نایسین در مواد غذایی},
booktitle = {بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {\" نایسین\"، \" باکتریوسین\"، \" لاکتوکوکوس لاکتیس\"، \" باکتری اسید لاکتیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد و مکانیسم عمل نایسین در مواد غذایی
%A عدالتیان دوم, محمدرضا
%A نیّری, ندا
%J بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2013

[Download]