بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( کاربرد باکتریوسین در نگهداری غذاهای با منشا گیاهی )

نویسندگان: محمدرضا عدالتیان دوم , ندا نیّری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

باکتریوسینها عمدتاً به عنوان ترکیبات طبیعی شناخته میشوند که میتوانند روی ایمنی و کیفیت غذا موثر باشند. همچنین میتوان به عنوان افزودنی غذایی نیز از باکتریوسینها استفاده نمود. در سالهای اخیر در صنعت میوه و سبزی به دنبال روشهایی برای جایگزینی مواد ضد عفونی کننده شیمیایی با نگهدارنده طبیعی بوده اند تا مصرف کننده محصولی ایمن مصرف نماید و باعث افزایش مدت زمان نگهداری محصول شود. گاهی میتوان به عنوان آغازگر هم از باکتری بر PA- لاکتیسین + 481 ،کوآگولین+ یا پدیوسین + 1 ، C+ پلانتاریسین ،Z+ های مولد باکتریوسین استفاده نمود. توانایی چندین گونه باکتریوسین شامل:نایسین روی میوه و سبزی مورد بررسی قرار گرفت. این ایزولهها موثر بر روی پاتوژنهای انسانی با منشا غذایی مانند: سودوموناس آئروجینوزا، لیستریا منو سایتوژنز، اشرشیا کلی، استافیلوکوکوس اورئوس و سالمونلا تایفی موریوم مورد بررسی قرار گرفت. بیشتر گونهها شامل لکونوستوکو لاکتوباسیلوس پلانتاروم و گاهی ویسلاو لاکتوکوکوس لاکتیسبودند این گروهها تاثیر منفی بر روی بافت میوه و سبزی ندارند.

کلمات کلیدی

, \" باکتریوسین\" , \" میوه\" , \" سبزیجات\" , \"باکتریهای اسید لاکتیک \"
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037059,
author = {عدالتیان دوم, محمدرضا and نیّری, ندا},
title = {کاربرد باکتریوسین در نگهداری غذاهای با منشا گیاهی},
booktitle = {بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {\" باکتریوسین\" ، \" میوه\" ، \" سبزیجات\" ، \"باکتریهای اسید لاکتیک \"},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد باکتریوسین در نگهداری غذاهای با منشا گیاهی
%A عدالتیان دوم, محمدرضا
%A نیّری, ندا
%J بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2013

[Download]