پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی, دوره (2), شماره (2), سال (2013-9) , صفحات (179-192)

عنوان : ( ارزیابی تاثیر سرخ کردن در شرایط اتمسفری و تحت خلا بر ویژگی های رشته خوشکار سرخ شده )

نویسندگان: سیداحمد شهیدی , محبت محبی , علی معتمدزادگان , امان محمد ضیائی فر , جواد ابوالفضلی اصفهانی , سید علی مرتضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی تاثیر سرخ کردن در شرایط اتمسفری و تحت خلا بر ویژگی های رشته خوشکار سرخ شده

کلمات کلیدی

, جذب روغن, رشته خوشکار, سرخ کردن تحت خلا, سرخ کردن عمیق
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1037673,
author = {شهیدی, سیداحمد and محبی, محبت and علی معتمدزادگان and امان محمد ضیائی فر and ابوالفضلی اصفهانی, جواد and مرتضوی, سید علی},
title = {ارزیابی تاثیر سرخ کردن در شرایط اتمسفری و تحت خلا بر ویژگی های رشته خوشکار سرخ شده},
journal = {پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی},
year = {2013},
volume = {2},
number = {2},
month = {September},
issn = {2252-0937},
pages = {179--192},
numpages = {13},
keywords = {جذب روغن، رشته خوشکار، سرخ کردن تحت خلا، سرخ کردن عمیق},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تاثیر سرخ کردن در شرایط اتمسفری و تحت خلا بر ویژگی های رشته خوشکار سرخ شده
%A شهیدی, سیداحمد
%A محبی, محبت
%A علی معتمدزادگان
%A امان محمد ضیائی فر
%A ابوالفضلی اصفهانی, جواد
%A مرتضوی, سید علی
%J پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی
%@ 2252-0937
%D 2013

[Download]