دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا , 2013-11-25

عنوان : ( بررسی تولید آنزیم نارنجیناز تثبیت شده از گونه آسپرژیلوس نایجر جهت تلخ زدایی در صنعت آبمیوه )

نویسندگان: بهروز علی زاده بهبهانی , محمدباقر حبیبی نجفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صنعت آبمیوه با مواد خامی سروکار دارد که در بسیاری از ویژگی های کیفی به میزان زیادی با یکدیگر اختلاف دارند. از اهداف این صنعت، فرآیند کردن میوه با کمترین هزینه ممکن می باشد درحالیکه خواص ارگانولپتیکی و پایداری محصول حفظ شود. حضور مواد تلخ، یک محدودیت عمده در مقبولیت تجاری آبمیوه می باشد. تلخ ترین ترکیباتی که در آب مرکبات وجود دارند شامل، نارینجین (naringin)، لیمونین (limonin) می باشد. این ترکیبات تلخ در تمام قسمت های گریپ فروت و پرتقال یافت می شوند. نارینجین ترکیب عمده موجود در گریپ فروت و به مراتب تلخ ترین ترکیب می باشد. آستانه ی چشایی آن در آب حدود ppm 20 می باشد اما سطح ppm 1.5 نیز احتمال دارد تشخیص داده شود. سطح نارینجین را می توان با تکنولوژی هایی مانند تلخی زدایی جذبی، روش های شیمیایی، تیمار توسط رزین های پلی استایرن دی وینیل بنزن استایرن (DVB)، تیمار بتاسیکلودکسترین کاهش داد. این تکنولوژی ها دارای محدودیت های فراوانی می باشد. بنابراین در این مطالعه تولید آنزیم نارنجیناز توسط گونه میکروبی آسپرژیلوس نایجر مورد بررسی قرار گرفت. پس از تولید آنزیم نارنجیناز، حالت جامد این آنزیم را بر شیشه های متخلل در یک راکتور آنزیمی برای تبدیل نارینجین به پرونین، تثبیت شد. . فرآیند در بافر 0.1 مولار گلیسین/NaOH در pH 12 انجام گرفت؛% 98تبدیل صورت گرفت. نارینجنین موجود در جریان محصول، توسط CHCl3 ستخراج شد و سوبسترای واکنش نداده در فاز آبی به راکتور برگشت داده شد. می توان ادعا کرد که این فرآیند، اولین فرآیند بدون مشکل در تهیه پرونین می باشد. بنابراین در یک نتیجه گیری کلی میتوان بیان نمود که استفاده از آنزیم نارنجیناز تثبیت شده، می تواند به عنوان جایگزینی مناسب جهت تلخ زدایی در صنعت آبمیوه باشد.

کلمات کلیدی

, نارنجیناز, آسپرژیلوس نایجر, آبمیوه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037715,
author = {علی زاده بهبهانی, بهروز and حبیبی نجفی, محمدباقر},
title = {بررسی تولید آنزیم نارنجیناز تثبیت شده از گونه آسپرژیلوس نایجر جهت تلخ زدایی در صنعت آبمیوه},
booktitle = {دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نارنجیناز، آسپرژیلوس نایجر، آبمیوه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تولید آنزیم نارنجیناز تثبیت شده از گونه آسپرژیلوس نایجر جهت تلخ زدایی در صنعت آبمیوه
%A علی زاده بهبهانی, بهروز
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%J دومین کنگره ملی پژوهشگران ایمنی غذا
%D 2013

[Download]