بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( همبستگی بین خصوصیات فروکتان استخراج شده از غده سریش با استفاده از امواج فراصوت )

نویسندگان: امیر پورفرزاد , محمدباقر حبیبی نجفی , محمدحسین حدادخداپرست ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گیاه سریش از دیر باز در امور صنعتی و طب سنتی استفاده می شده و یکی از منابع ارزشمند فروکتان به شمار می رود. در این پژوهش از طرح باکس بنکن به منظور بررسی تأثیر زمان، دمای استخراج و شدت صوت بر راندمان استخراج فروکتان، درجه خلوص و درجه پلیمریزاسیون فروکتان استخراج شده از سریش و بهینه سازی فرایند استخراج با استفاده از امواج فراصوت، استفاده گردید. به منظور تجزیه و تجلیل شرایط استخراج، همبستگی بین خصوصیات فروکتان استخراج شده مورد بررسی قرار گرفت. هر سه پارامتر زمان، دمای استخراج و نیز شدت صوت موجب افزایش راندمان استخراج تیمارها شده اند. در میان خصوصیات مورد بررسی در استخراج فروکتان سریش، بازده استخراج دارای بیشترین همبستگی با سایر پارامترها بود. نتایج نشان داد که ضرایب همبستگی و آنالیز مولفه های اصلی، قادر به استخراج اطلاعات مناسب و مفیدی هستند و روش آسان و امیدبخشی برای تفسیر نتایج بین تیمارها و خواص فروکتان استخراجی، ارائه می دهند.

کلمات کلیدی

, واژه های کلیدی: استخراج, امواج فراصوت, روش سطح پاسخ, سریش, فروکتان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037785,
author = {پورفرزاد, امیر and حبیبی نجفی, محمدباقر and حدادخداپرست, محمدحسین},
title = {همبستگی بین خصوصیات فروکتان استخراج شده از غده سریش با استفاده از امواج فراصوت},
booktitle = {بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2013},
location = {ايران},
keywords = {واژه های کلیدی: استخراج، امواج فراصوت، روش سطح پاسخ، سریش، فروکتان.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T همبستگی بین خصوصیات فروکتان استخراج شده از غده سریش با استفاده از امواج فراصوت
%A پورفرزاد, امیر
%A حبیبی نجفی, محمدباقر
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%J بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2013

[Download]