دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی , 2013-10-18

عنوان : ( مروری بر مدلسازی انتقال جرم و حرارت در مورد سرخ کردن مواد غذایی )

نویسندگان: سیداحمد شهیدی یاساقی , محبت محبی , علی معتمدزادگان , امان محمد ضیائی فر , جواد ابوالفضلی اصفهانی , سید علی مرتضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدلهایی که فرایند سرخ کردن راتوصیف می کنند برای طراحی مهندسی و بهینه سازی این فرایند موردنیاز هستند درسالهای اخیر مطالعات زیادی با هدف ایجادمدلهای ریاضی که پدیده های انتقال جرم و حرارت را درطی فرایند سرخ کردن عمیق توصیف می کنند انجام شده است دراین مطالعه مدلهای متنوعی که درمقالات مختلف برای فرایند سرخ کردن مطرح شده اند مورد بررسی قرارمیگیرند این مدلها را میتوان براساس معیارهای مختلفی ازجمله مناطق مختلف موجود درفراورده مرحله جذب روغن و ماهیت مدل طبقه بندی کرد درادامه مکانیزم ها و فاکتورهای مهم درانتقال جرم درطی فرایند سرخ کردن نیز مورد بحث قرارگرفتند

کلمات کلیدی

, سرخ کردن, مدلسازی, انتقال جرم, خروج رطوبت, جذب روغن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037937,
author = {شهیدی یاساقی, سیداحمد and محبی, محبت and علی معتمدزادگان and امان محمد ضیائی فر and جواد ابوالفضلی اصفهانی and مرتضوی, سید علی},
title = {مروری بر مدلسازی انتقال جرم و حرارت در مورد سرخ کردن مواد غذایی},
booktitle = {دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی},
year = {2013},
location = {شمال, ايران},
keywords = {سرخ کردن، مدلسازی، انتقال جرم، خروج رطوبت، جذب روغن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مروری بر مدلسازی انتقال جرم و حرارت در مورد سرخ کردن مواد غذایی
%A شهیدی یاساقی, سیداحمد
%A محبی, محبت
%A علی معتمدزادگان
%A امان محمد ضیائی فر
%A جواد ابوالفضلی اصفهانی
%A مرتضوی, سید علی
%J دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
%D 2013

[Download]