بیست و یکمین کنگره علوم وصنایع غذایی , 2013-10-29

عنوان : ( تأثیر استفاده از آرد سویا و آرد بلوط بر ویژگیهای فیزیکو شیمیایی و ارگانولپتیکی کیک بدون گلوتن )

نویسندگان: عبدالله همتیان سورکی , محبت محبی , سید احمد شهیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق تأثیر استفاده از آرد سویا و آرد بلوط به عنوان جایگزین گلوتن بر ویژگیهای ساختاری، فیزیکو شیمیایی و ارگانولپتیکی کیک مافین بدون گلوتن مورد ارزیابی قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, کیک مافین بدون گلوتن, آرد بلوط, آرد سویا, پردازش تصویر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037945,
author = {عبدالله همتیان سورکی and محبی, محبت and سید احمد شهیدی},
title = {تأثیر استفاده از آرد سویا و آرد بلوط بر ویژگیهای فیزیکو شیمیایی و ارگانولپتیکی کیک بدون گلوتن},
booktitle = {بیست و یکمین کنگره علوم وصنایع غذایی},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {کیک مافین بدون گلوتن، آرد بلوط، آرد سویا، پردازش تصویر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر استفاده از آرد سویا و آرد بلوط بر ویژگیهای فیزیکو شیمیایی و ارگانولپتیکی کیک بدون گلوتن
%A عبدالله همتیان سورکی
%A محبی, محبت
%A سید احمد شهیدی
%J بیست و یکمین کنگره علوم وصنایع غذایی
%D 2013

[Download]