بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( بررسی تأثیر امواج فراصوت بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی بیوپلیمرها )

نویسندگان: سارا هدایتی , فخری شهیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

استفاده از امواج فراصوت بدلیل کارایی، کوتاهی زمان فرایند و صرفه جویی در مصرف انرژی در صنایع غذایی رو به گسترش است.

کلمات کلیدی

, امواج فراصوت, بیوپلیمر, خصوصیات فیزیکو شیمیایی, کاویتاسیون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1037976,
author = {هدایتی, سارا and شهیدی, فخری},
title = {بررسی تأثیر امواج فراصوت بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی بیوپلیمرها},
booktitle = {بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {امواج فراصوت، بیوپلیمر، خصوصیات فیزیکو شیمیایی، کاویتاسیون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تأثیر امواج فراصوت بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی بیوپلیمرها
%A هدایتی, سارا
%A شهیدی, فخری
%J بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2013

[Download]