بیست و یکمین کنکره ملی علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( استفاده از پوشش های خوراکی حاوی مواد بیواکتیو در دانه های آجیلی )

نویسندگان: سارا خشنودی نیا , ناصر صداقت , سمیرا سیدی مرغکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پوشش خوراکی ع مواد بیواکتیو, رها سازی کنترل شده, دانه های آجیلی, زمان ماندگاری

کلمات کلیدی

, پوشش خوراکی ع مواد بیواکتیو, رها سازی کنترل شده, دانه های آجیلی, زمان ماندگاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1038233,
author = {خشنودی نیا, سارا and صداقت, ناصر and سیدی مرغکی, سمیرا},
title = {استفاده از پوشش های خوراکی حاوی مواد بیواکتیو در دانه های آجیلی},
booktitle = {بیست و یکمین کنکره ملی علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2013},
location = {شیرار, ايران},
keywords = {پوشش خوراکی ع مواد بیواکتیو; رها سازی کنترل شده; دانه های آجیلی; زمان ماندگاری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از پوشش های خوراکی حاوی مواد بیواکتیو در دانه های آجیلی
%A خشنودی نیا, سارا
%A صداقت, ناصر
%A سیدی مرغکی, سمیرا
%J بیست و یکمین کنکره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2013

[Download]