پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (10), شماره (3), سال (2014-10) , صفحات (219-223)

عنوان : ( مطالعه ی ضریب نفوذ موثر، انرژی فعال سازی و رفتار خشک شدن فرمولاسیون های مختلف ترخینه در خشک کن هوای داغ )

نویسندگان: فریده طباطبائی یزدی , محبت محبی , سید علی مرتضوی , آرش قیطران پور , بهروز علی زاده بهبهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق تاثیر دو عامل مدت زمان پختن گندم (صفر، یک و سه و نیم ساعت) و همچنین دمای خشک کردن (70، 80 و 90 درجه سانتیگراد) بر روند خشک شدن ترخینه در خشک کن هوای داغ مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه های ترخینه به شکل قرص هایی با ضخامت mm 11 و قطر cm 8 بودند و تا رطوبت 0.64 (بر پایه ماده خشک) خشک شدند. نتایج نشان داد که با پختن گندم، جذب آب خمیرترخینه و سرعت خشک شدن آن افزایش می یابد. افزایش دمای خشک کن نیز سبب بالا رفتن سرعت خشک کردن شده است. تاثیر دمای خشک کن بر افزایش سرعت خشک شدن در نمونه های خام بیشتر از نمونه های پخته بود. همچنین سرعت خشک شدن نمونه های پخته شده به صورت نزولی بوده و فاقد مرحله ی خشک شدن با سرعت ثابت هستند. پختن گندم باعث می شود که نمونه ها در هنگام خشک شدن دچار ترک خوردگی شوند اما در نمونه های خام ابتدا سرعت خشک شدن نزولی است و بعد ثابت می شود. ضریب نفوذ موثر ترخینه بین 10-10*1.611 و 10-10*7.822 (m2/s ) گزارش شد.میزان انرژی فعالسازی نمونه ها نیز بین 17.941 و 37.928 (kJ/mol ) بود.

کلمات کلیدی

, ترخینه, پختن, خشک کردن, ضریب نفوذ آب, انرژی فعالسازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1039412,
author = {طباطبائی یزدی, فریده and محبی, محبت and مرتضوی, سید علی and قیطران پور, آرش and علی زاده بهبهانی, بهروز},
title = {مطالعه ی ضریب نفوذ موثر، انرژی فعال سازی و رفتار خشک شدن فرمولاسیون های مختلف ترخینه در خشک کن هوای داغ},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2014},
volume = {10},
number = {3},
month = {October},
issn = {۱۷۳۵-۴۱۶۱},
pages = {219--223},
numpages = {4},
keywords = {ترخینه، پختن، خشک کردن، ضریب نفوذ آب، انرژی فعالسازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه ی ضریب نفوذ موثر، انرژی فعال سازی و رفتار خشک شدن فرمولاسیون های مختلف ترخینه در خشک کن هوای داغ
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A محبی, محبت
%A مرتضوی, سید علی
%A قیطران پور, آرش
%A علی زاده بهبهانی, بهروز
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ ۱۷۳۵-۴۱۶۱
%D 2014

[Download]