بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران , 2013-10-29

عنوان : ( تغییرات ترکیبات فنولی عصاره کهلیک اوتی قرار گرفته شده در شدت های مختلف اولتراسوند و مایکروویو در طی زمان )

نویسندگان: مسعود گوهری , محمدحسین حدادخداپرست , امیرحسین الهامی راد , امید صفری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تغییرات ترکیبات فنولی کل عصاره گیاه دارویی کهلیک اوتی ( Thymus migricus Klokov ) قرار داده شده در شدت های مختلف اولتراسوند (40، 60 و 100 ) و مایکروویو ( 100، 200 و 300 ) در طی زمان (روز اول، دوم و سوم ) بررسی شد. از بین نمونه های تیمار شده، نمونه ای که مورد تیمار ترکیبی اولترا 40 و مایکروویو 200 قرار گرفته بود بیشترین میزان فنل را داشت و نمونه با تیمار اولترا 60 و میکروویو 300 حاوی کمترین میزان ترکیبات فنلی بود.. عصاره کاکوتی سرشار از ترکیبات فنلی است و تیمار اولتراسوند و مایکروویو سبب تغییرات معنی داری در مقادیر آن می شوند

کلمات کلیدی

, "کاکوتی", " ترکیبات فنولی", " اولتراسوند", " مایکروویو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039968,
author = {مسعود گوهری and حدادخداپرست, محمدحسین and امیرحسین الهامی راد and امید صفری},
title = {تغییرات ترکیبات فنولی عصاره کهلیک اوتی قرار گرفته شده در شدت های مختلف اولتراسوند و مایکروویو در طی زمان},
booktitle = {بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2013},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {"کاکوتی"،" ترکیبات فنولی"،" اولتراسوند"،" مایکروویو},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تغییرات ترکیبات فنولی عصاره کهلیک اوتی قرار گرفته شده در شدت های مختلف اولتراسوند و مایکروویو در طی زمان
%A مسعود گوهری
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%A امیرحسین الهامی راد
%A امید صفری
%J بیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران
%D 2013

[Download]