دومین همایش ملی علوم و صنایع غذیی , 2013-04-29

عنوان : ( بررسی آزادشدن کافئین از آدامس و تلخی زدایی آن در آدامس )

نویسندگان: شفافی زنوزیان4 , اسما انتظاری , محمدحسین حدادخداپرست , دکترمهدی خدنگ نیک فرجام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

: کافئین یک محرک معروف می باشد که در چای و قهوه وجود دارد . کافئین ممکن است به ساکاروز فرمولاسیون آدامس اضافه شود . کافئین موجب طعم تلخی شده که یک مشکل محسوب می شود برای این منظور تاثیر غلظت های مختلف عصاره گیاه کاکوتی بر تلخی کافئین در آدامس مورد بررسی قرار گرفت . همچنین مقدار باقیمانده کافئین با غلظت های مختلف در طی جویدن در زمان های گوناگون بررسی شد . نحوه آزادشدن کافئین از آدامس حاوی مقادیر 2/0 ، 3/0 ، 4/0 گرم کافئین در طی جویدن در زمان های 5 ، 15 ، 25 دقیقه و آزمون های حسی جهت بررسی کاهش تلخی مورد بررسی قرار گرفته و در تحلیل آن ها از طرح آماری کاملا تصادفی استفاده شد و برای مقایسه میانگین ها آزمون چند دامنه ای دانکن به کار گرفته شد . یافته ها :نتایج نشان دادند آدامس حاوی 4/0 گرم کافئین مقدار بیشتری از کافئین را در طی جویدن را آزاد می کند و در فاصله زمانی 5 تا 15 دقیقه از جویدن مقدار بیشتری از کافئین آزادمی شود . همچنین با افزایش مقدار عصاره کاکوتی ، تلخی کافئین بیشتر کاهش می یابد . با استفاده از عصاره کاکوتی در کنار شیرین کننده ها می توان باعث کاهش مقدار مصرف شیرین کننده در آدامس حاوی کافئین گردید .

کلمات کلیدی

, :آدامس , کافئین , کاکوتی , آزمون حسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1039976,
author = {شفافی زنوزیان4 and اسما انتظاری and حدادخداپرست, محمدحسین and دکترمهدی خدنگ نیک فرجام},
title = {بررسی آزادشدن کافئین از آدامس و تلخی زدایی آن در آدامس},
booktitle = {دومین همایش ملی علوم و صنایع غذیی},
year = {2013},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {:آدامس ، کافئین ، کاکوتی ، آزمون حسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آزادشدن کافئین از آدامس و تلخی زدایی آن در آدامس
%A شفافی زنوزیان4
%A اسما انتظاری
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%A دکترمهدی خدنگ نیک فرجام
%J دومین همایش ملی علوم و صنایع غذیی
%D 2013

[Download]