اولین همایش میان وعده های غذایی , 2014-04-30

عنوان : ( جداسازی و شناسایی باکتری های اسید لاکتیک ترخینه، میان وعده ای تخمیری با روش های مبتنی بر کشت )

نویسندگان: علیرضا وسیعی , فریده طباطبائی یزدی , منصور سعیدی , سید علی مرتضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لاکتیک اسید باکتری

کلمات کلیدی

لاکتیک اسید باکتری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041145,
author = {وسیعی, علیرضا and طباطبائی یزدی, فریده and سعیدی, منصور and مرتضوی, سید علی},
title = {جداسازی و شناسایی باکتری های اسید لاکتیک ترخینه، میان وعده ای تخمیری با روش های مبتنی بر کشت},
booktitle = {اولین همایش میان وعده های غذایی},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {لاکتیک اسید باکتری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جداسازی و شناسایی باکتری های اسید لاکتیک ترخینه، میان وعده ای تخمیری با روش های مبتنی بر کشت
%A وسیعی, علیرضا
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A سعیدی, منصور
%A مرتضوی, سید علی
%J اولین همایش میان وعده های غذایی
%D 2014

[Download]