اولین همایش میان وعده های غذایی , 2014-04-30

عنوان : ( جداسازی، شناسایی و مقایسه اسید لاکتیک باکتری‌های کیمچی تخمیری در ایران با نمونه‌های تجاری کشور کره به منظور معرفی یک محصول پروبیوتیک )

نویسندگان: علیرضا وسیعی , فریده طباطبائی یزدی , بهروز علی زاده بهبهانی , منصور سعیدی , آرش قیطران پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کیمچی یک اصطلاح عمومی برای سبزیجات تخمیری است که به صورت سنتی در کره، چین و سایر کشورهای شرق آسیا تولید می‌شود. در این تحقیق دو فرمول متفاوت کیمچی تهیه گردید و پس از طی زمان تخمیر، (4.2pH<) ابتدا کل جمعیت لاکتیک اسید باکتری‌های نمونه‌ها مورد بررسی قرار گرفت و سپس براساس خصوصیات بیوشیمیایی و مورفولوژیکی کشت‌های جداسازی و خالص شده‌ی آنها مورد شناسایی قرار گرفتند. بر اساس نتایج به دست آمده ایزوله های شناسایی شده شامل (6.8%)Leu.mesenteroides و(11.28%)L.bervis و(13.5%)L.fructosus و(16.5%) L.plantarum و (20.3%) L.homohiochii و (31.6%) L.fermentum بودند. به طور کلی 93.2% از باکتری ها لاکتوباسیلوس بودند و 6.8% از ایزوله های شناسایی شده شامل لوکونستوک بود که از این لحاظ با نتایج گزارش شده در مورد کیمچی کره ای همخوانی داشت، اما در مورد نوع لاکتوباسیلوس ها با پتانسیل پروبیوتیکی تفاوتهایی داشتند.

کلمات کلیدی

, کیمچی, بار میکروبی , شناسایی لاکتیک اسید باکتریها, پروبیوتیک, تست قند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1041146,
author = {وسیعی, علیرضا and طباطبائی یزدی, فریده and علی زاده بهبهانی, بهروز and سعیدی, منصور and قیطران پور, آرش},
title = {جداسازی، شناسایی و مقایسه اسید لاکتیک باکتری‌های کیمچی تخمیری در ایران با نمونه‌های تجاری کشور کره به منظور معرفی یک محصول پروبیوتیک},
booktitle = {اولین همایش میان وعده های غذایی},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کیمچی، بار میکروبی ، شناسایی لاکتیک اسید باکتریها، پروبیوتیک، تست قند},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جداسازی، شناسایی و مقایسه اسید لاکتیک باکتری‌های کیمچی تخمیری در ایران با نمونه‌های تجاری کشور کره به منظور معرفی یک محصول پروبیوتیک
%A وسیعی, علیرضا
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A علی زاده بهبهانی, بهروز
%A سعیدی, منصور
%A قیطران پور, آرش
%J اولین همایش میان وعده های غذایی
%D 2014

[Download]