اولین همایش ملی میان وعده های غذایی , 2014-05-01

عنوان : ( کاربرد پوشش خوراکی کیتوزان در بهبود ماندگاری میوه ها و سبریجات تازه )

نویسندگان: علی شهدادی ساردو , مریم قربانی , ناصر صداقت , الناز میلانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پوشش دهی ,کیتوزان , ماندگاری , میوه و سبزیجات تازه

کلمات کلیدی

, پوشش دهی , کیتوزان , ماندگاری , میوه و سبزیجات تازه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042565,
author = {شهدادی ساردو, علی and قربانی, مریم and صداقت, ناصر and الناز میلانی},
title = {کاربرد پوشش خوراکی کیتوزان در بهبود ماندگاری میوه ها و سبریجات تازه},
booktitle = {اولین همایش ملی میان وعده های غذایی},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {پوشش دهی ;کیتوزان ; ماندگاری ; میوه و سبزیجات تازه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد پوشش خوراکی کیتوزان در بهبود ماندگاری میوه ها و سبریجات تازه
%A شهدادی ساردو, علی
%A قربانی, مریم
%A صداقت, ناصر
%A الناز میلانی
%J اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
%D 2014

[Download]