اولین همایش ملی میان وعده های غذایی , 2014-04-30

عنوان : ( بررسی امکان کاربرد پوشش های خوراکی گلیسرول منواستئارات و موم کارنوبا برای کشمش سبز )

نویسندگان: اعظم ایوبی ده پائینی , ناصر صداقت , مهدی کاشانی نژاد , محبت محبی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش کشمش با پوشش های خوراکی لییپیدی (گلیسریل منو استئارات و موم کارنوبا) پوشش داده شد و پس از بسته بندی در دماهای 20 و 35 درجه سانتیگراد برای مدت 12 هفته نگهداری شد. در طی دوره نگهداری سفتی بافت، افت وزنی و رنگ (L*، کروما و E∆) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بررسی نشان داد که پوشش خوراکی افت وزنی کشمش در طی دوره نگهداری را کاهش داده و در حفظ بافت و رنگ کشمش نیز موثر بود. در بین دو نوع ترکیب لیپیدی مورد بررسی، موم کارنوبا به دلیل ساختمان شیمیایی خاص خود تاثیر بیشتری بر حفظ رطوبت، بافت و رنگ کشمش گذاشت. درجه حرارت نگهداری نیز نقش مهمی را در ایجاد تغییرات در بافت کشمش ایفا نمود. افزایش دمای نگهداری کشمش با افت ویژگی های کیفی محصول همراه بود.

کلمات کلیدی

, کشمش, پوشش خوراکی, سفتی, رنگ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1042824,
author = {ایوبی ده پائینی, اعظم and صداقت, ناصر and مهدی کاشانی نژاد and محبی, محبت and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {بررسی امکان کاربرد پوشش های خوراکی گلیسرول منواستئارات و موم کارنوبا برای کشمش سبز},
booktitle = {اولین همایش ملی میان وعده های غذایی},
year = {2014},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {کشمش، پوشش خوراکی، سفتی، رنگ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی امکان کاربرد پوشش های خوراکی گلیسرول منواستئارات و موم کارنوبا برای کشمش سبز
%A ایوبی ده پائینی, اعظم
%A صداقت, ناصر
%A مهدی کاشانی نژاد
%A محبی, محبت
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J اولین همایش ملی میان وعده های غذایی
%D 2014

[Download]