دستاوردهای نوین در علوم غذایی , 2014-07-01

عنوان : ( بررسی نقش تحریک شیمیایی و بیولوژیکی روی تولید آنزیم آلفا آمیلاز در گیاهان و میکروارگانیسم های تولید کننده آن )

نویسندگان: هانیه بیات , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده پتانسیل بیوتکنولوژیکی تولید آنزیم آلفا آمیلاز توسط میکروارگانیسم ها مورد توجه بسیاری از محققین قرار گرفته است. آلفا آمیلاز یکی از مهم ترین آنزیم های مورد استفاده در صنعت است و افزایش تولید و بهره وری آن همواره مورد پژوهش قرار گرفته است. بیوتکنولوژیستها به دنبال راهکارهای کم هزینه و پربازده در استفاده از ضایعات کارخانجات صنایع غذایی به عنوان منبع تولید آلفا آمیلاز هستند. تحریک تولید آنزیم بوسیله مواد شیمیایی و طبیعی توسط میکروارگانیسم ها در بستره های کشت جامد و غوطه وری و همچنین غلات تولید کننده آن یکی از راهکارهای کاربردی برای افزایش تولید آلفا آمیلاز است. تلاش بر این بوده علاوه بر انواع تحریک تولید آنزیم آلفا آمیلاز در مراحل مختلف تولید توسط گیاهان و میکروارگانیسم ها ، مکانیسم تحریک آنزیم و عملکرد محرک ها مورد بحث قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, کلید واژه ها : آنزیم آلفا آمیلاز , آنزیم های تحریک پذیر, بستره کشت جامد, کشت غوطه وری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043396,
author = {بیات, هانیه and طباطبائی یزدی, فریده and مرتضوی, سید علی},
title = {بررسی نقش تحریک شیمیایی و بیولوژیکی روی تولید آنزیم آلفا آمیلاز در گیاهان و میکروارگانیسم های تولید کننده آن},
booktitle = {دستاوردهای نوین در علوم غذایی},
year = {2014},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {کلید واژه ها : آنزیم آلفا آمیلاز ، آنزیم های تحریک پذیر، بستره کشت جامد، کشت غوطه وری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش تحریک شیمیایی و بیولوژیکی روی تولید آنزیم آلفا آمیلاز در گیاهان و میکروارگانیسم های تولید کننده آن
%A بیات, هانیه
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A مرتضوی, سید علی
%J دستاوردهای نوین در علوم غذایی
%D 2014

[Download]