دستاوردهای نوین در علوم غذایی , 2014-07-01

عنوان : ( آلفا آمیلاز میکروبی و کاربردهای صنعتی آن )

نویسندگان: هانیه بیات , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده در این بررسی خواص و کاربردهای صنعتی و میکروبی آنزیم آلفا آمیلاز تولید شده توسط باکتری ها و قارچ ها بحث شده است. آلفا آمیلازها در میان خانواده آنزیم ها بسیار مهم هستند و از اهمیت زیادی در صنعت برخوردارند و همچنین توانایی هیدرولیز نشاسته و ساکاریدهای مرتبط را به دکسترین و پلی مرهای کوچکتر با واحد سازنده گلوکز دارند. خواص آمیلولیتیک آنزیم معمولا منعکس کننده ویژگی های محیط اشغال شده توسط میکروارگانیسم ها تولید کننده آنزیم در کشت غوطه وری و جامد است. علاوه بر کاربرد در صنایع غذایی و پخت نان با ظهور مرزهای نوین در بیوتکنولوژی طیف استفاده از آلفا آمیلاز به صنایع دارویی، نساجی، مواد شوینده، پالپ و کاغذ سازی گسترش یافته است. خواص کینیتیک آلفا آمیلاز مانند درجه حرارت بهینه، pH و مقاومت حرارتی در توسعه فرآیند تخمیر مهم است. یون کلسیم برای فعالیت و ثبات آلفا آمیلاز مورد نیاز است.

کلمات کلیدی

, کلید واژگان : آلفا آمیلاز, مقاومت حرارتی, تخمیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1043397,
author = {بیات, هانیه and طباطبائی یزدی, فریده and مرتضوی, سید علی},
title = {آلفا آمیلاز میکروبی و کاربردهای صنعتی آن},
booktitle = {دستاوردهای نوین در علوم غذایی},
year = {2014},
location = {زاهدان, ايران},
keywords = {کلید واژگان : آلفا آمیلاز، مقاومت حرارتی، تخمیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آلفا آمیلاز میکروبی و کاربردهای صنعتی آن
%A بیات, هانیه
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A مرتضوی, سید علی
%J دستاوردهای نوین در علوم غذایی
%D 2014

[Download]