پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (12), شماره (47), سال (2015-7) , صفحات (75-85)

عنوان : ( ارزیابی تاثیر پیش تیمار مایکروویو و دمای سرخ کردن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی کدوی سرخ شده به روش عمیق )

نویسندگان: محبت محبی , نسیم حسن پور , بهداد شکرالهی یانچشمه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دهه های اخیر با گسترش زندگی صنعتی، مصرف غداهای آماده، افزایش چشمگیری یافته است. مصرف بیش از حد روغن به ویژه چربی های اشباع و اسید های چرب ترانس، یکی از فاکتورهای مهمی است که سلامت انسان را به خطر می اندازد و احتمال ابتلا به بیماریهای قلبی، افزایش وزن، سرطان ها و دیابت را تشدید می کند. با افزایش آگاهی مصرف کنندگان نسبت به تآثیر رژیم غذایی چرب بر سلامتی، تمایل به تولید و مصرف مواد غذایی کم چرب رو به افزایش است. در این پژوهش تاثیر پیش تیمار ماکروویو در سه سطح 360، 600 و 900 وات ) بر میزان محتوی رطوبت و روغن، ویژگی های رنگ و سفتی کدوی سرخ شده در سه دمای130، 160 و 180 درجه سانتی گراد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش زمان سرخ کردن محتوی رطوبت کاهش ولی میزان روغن و سفتی افزایش می یابد. همچنین با افزایش دمای سرخ کردن محتوی رطوبت کاهش می یابد و از میزان جذب روغن نیز کاسته می شود. بیشترین میزان جذب روغن در نمونه شاهد و کمترین میزان آن در نمونه های تیمار شده با ماکروویو w900 مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, کدو, سرخ کردن عمیق, ماکروویو, کاهش جذب روغن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1043853,
author = {محبی, محبت and حسن پور, نسیم and شکرالهی یانچشمه, بهداد},
title = {ارزیابی تاثیر پیش تیمار مایکروویو و دمای سرخ کردن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی کدوی سرخ شده به روش عمیق},
journal = {پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2015},
volume = {12},
number = {47},
month = {July},
issn = {1735-4161},
pages = {75--85},
numpages = {10},
keywords = {کدو، سرخ کردن عمیق، ماکروویو، کاهش جذب روغن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تاثیر پیش تیمار مایکروویو و دمای سرخ کردن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی کدوی سرخ شده به روش عمیق
%A محبی, محبت
%A حسن پور, نسیم
%A شکرالهی یانچشمه, بهداد
%J پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 1735-4161
%D 2015

[Download]