علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (51), سال (2016-6) , صفحات (195-203)

عنوان : ( بررسی تأثیر پودر ژل آلوورا بر ویژگیهای نان بربری طی مدت نگهداری )

نویسندگان: بهزاد ناصحی , سیدمحمدعلی رضوی , میترا قدسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نان منبع اصلی تأمین بخش زیادی از انرژی، پروتئین، املاح معدنی و ویتامینهای مورد نیاز انسان است. آلوورا نیز یکی از قدیمیترین گیاهان دارویـی است که علاوه بر مواد فیبری، املاح معدنی، ویتامینها، اسیدهای آمینه و قندهای طبیعی دارای عوامل ضد میکروبی، ضد التهاب و آنتیاکسیدانی است. بنابر این مصرف آن برای پیشگیری و درمان آلزایمر، مشکلات گوارشی و بیماریهای قلبی مفید است. هدف این پژوهش بررسی تـأثیر افـزودن پـودر آلوورا در مقادیر 6 ،3 ،1 و 9 درصد (وزنی/وزنی بر اساس آرد) بر کیفیت پخت نان بربری و همچنین تغییر ویژگی های میکروبی، بافتی، رنگی و جذب آب نان طی 72 ساعت نگهداری به منظور تولید نان سلامتی بخش بود. نتایج نشان داد که افزودن پودر آلوورا موجب کنترل فعالیت میکروارگانیسمها و کپک و مخمر، افزایش قدرت تورم و کاهش میزان بیاتی نانها شده است. با این حال حجم، شاخص روشنایی رنگ، امتیاز بو، مزه و قابلیت جویدن نان کاهش یافت. به طور کلی، بررسی ویژگیهای تیمارهای مختلف نان در این پژوهش حاکی از آن است که افزودن پودر آلوورا تا سطح یک درصد سبب بهبود کیفیت ماندگاری و افزایش ارزش سلامتی بخشی نان بربری تولیدی می شود.

کلمات کلیدی

, نان ایرانی, گیاه دارویی, بیاتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047512,
author = {بهزاد ناصحی and رضوی, سیدمحمدعلی and میترا قدسی},
title = {بررسی تأثیر پودر ژل آلوورا بر ویژگیهای نان بربری طی مدت نگهداری},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2016},
volume = {13},
number = {51},
month = {June},
issn = {2008-8787},
pages = {195--203},
numpages = {8},
keywords = {نان ایرانی، گیاه دارویی، بیاتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر پودر ژل آلوورا بر ویژگیهای نان بربری طی مدت نگهداری
%A بهزاد ناصحی
%A رضوی, سیدمحمدعلی
%A میترا قدسی
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2016

[Download]