علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (52), سال (2016-6) , صفحات (49-56)

عنوان : ( بررسی و مقایسه میزان بازدهی و استخراج ترکیبات رنگی و طبیعی چغندر قرمز با استفاده از روشهای عصاره گیری خیساندن و فراصوت )

نویسندگان: آزاده ظهوری , فریده طباطبائی یزدی , سید علی مرتضوی , فخری شهیدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه استفاده از ترکیبات طبیعی به جای ترکیبات سنتزی و به عنوان افزودنی­های غذایی، رنگ و دارو بسیار مورد توجه است. چغندر قرمز دارای بتاسیانین است که برای رنگ کردن بستنی، مربا و کنسرو میوه­ جات استفاده می­ شود. امروزه تقاضای رو به رشدی برای توسعه روش­های کارآمدتر و موثرتر برای استخراج ترکیبات فعال موجود در مواد گیاهی وجود دارد. هدف از این پژوهش استخراج عصاره از چغندر قرمز و مقایسه ویژگی های عصاره­ ها بر مبنای راندمان استحصال عصاره، میزان استحصال رنگدانه­ های بتاسیانین و بتازانتین، میزان قند کل و ماده جامد محلول عصاره­ ها بوده است. عصاره­ گیری به دو روش فراصوت و خیساندن با حلال­های آب و اتانول و آب-اتانول به نسبت1:1 انجام شد. نتایج نشان داد عصاره گیری به روش فراصوت با حلال آب- اتانول بیشترین (62%) و عصاره حاصل از روش خیساندن با حلال اتانول کمترین (8/4%) راندمان را داراست. در عصاره گیری به روش فراصوت با حلال آبی بیشترین میزان بتاسیانین به دست آمد و کمترین میزان مربوط یه عصاره حاصل از حلال اتانول به روش خیساندن بود. در میزان بتازانتین استخراج شده، روش­های فراصوت و خیساندن تفاوت معنی ­داری نداشته و تفاوت در نوع حلال می­باشد، به­ طوری­که حلال­ های آب و آب-اتانول به ترتیب با جذب­های 389/1و 32/1 نسبت به حلال اتانول با میزان جذب 3/0 بتازانتین بیشتری استخراج نمودند. حلال آبی بیشترین میزان قند(48/1 مولار) و حلال اتانولی کمترین میزان قند(146/1مولار) را استخراج کردند. همچنین در عصاره ­گیری به روش فراصوت میزان قند بیشتری نسبت به روش خیساندن استخراج شد(به ترتیب 58/1و 99/0مولار). استفاده از روش فراصوت با توجه به راندمان استحصال بیشتر در مدت زمان کمتر، روش مناسب­تری است. با این روش رنگدانه­ و قند بیشتری نسبت به روش خیساندن استخراج می­شود. حلال آبی در میان حلال­های استفاده شده بتاسیانین، بتازانتین و قند بیشتری از چغندر قرمز استخراج نمود.

کلمات کلیدی

, چغندر قرمز, بتاسیانین, بتازانتین, فراصوت , خیساندن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047767,
author = {ظهوری, آزاده and طباطبائی یزدی, فریده and مرتضوی, سید علی and شهیدی, فخری},
title = {بررسی و مقایسه میزان بازدهی و استخراج ترکیبات رنگی و طبیعی چغندر قرمز با استفاده از روشهای عصاره گیری خیساندن و فراصوت},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2016},
volume = {13},
number = {52},
month = {June},
issn = {2008-8787},
pages = {49--56},
numpages = {7},
keywords = {چغندر قرمز، بتاسیانین، بتازانتین، فراصوت ، خیساندن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و مقایسه میزان بازدهی و استخراج ترکیبات رنگی و طبیعی چغندر قرمز با استفاده از روشهای عصاره گیری خیساندن و فراصوت
%A ظهوری, آزاده
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A مرتضوی, سید علی
%A شهیدی, فخری
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2016

[Download]