هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش , 2015-02-17

عنوان : ( کسب وفاداری مشتریان با بکارگیری مدیرت دانش در واحد بازاریابی شرکت های خدماتی بزرگ و متوسط مشهد )

نویسندگان: آذر کفاش پور , آذین سیدی , محبوبه قانعی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مدیریت دانش مشتریان، برای سازمانها این امکان را فراهم میآورد که با احتمال بیشتری قادر به تشخیص فرصتهای پدیدار شده در بازار بوده و مزیت رقابتی خود را افزایش دهند. مدیریت دانش مشتری در ارتباط با بدست آوردن، اشتراکگذاری و بسط دانش مشتریان و در راستای به سودرسانی مشترک بین مشتریان و سازمان است.پژوهش حاضر با هدف بررسی کسب وفاداری مشتریان با بکارگیری مدیرت دانش در واحد بازاریابی شرکت های خدماتی بزرگ و متوسط مشهد، سعی دارد تا در جهت شناسایی عوامل موثر بر حظو و جذش مشتریان گامی مهم و تاثیر گذار بردارد. بدین منظور در بین شرکت های بزرگ و متوسط، شرکت های صنایع غذایی که به نحوی با نیاز روز مره عموم مردم روبروست و شدت رقابت در این صنعت بسیار بالاست، انتخاش شد. به منظور گرداوری داده ها از ابزار پرسشنامه استظاده گردید که روایی و پایایی آن مورد تایید واقع شد، در پایان رابطه بین مدیریت دانش مشتری در واحد های بازاریابی و فروش شرکت های تولیدی محصولات غذایی، ارزش درک شده توسط مشتری و وفاداری مشتری مورد تایید قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: مدیریت دانش, ارزش درک شده, وفاداری مشتری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1048399,
author = {کفاش پور, آذر and سیدی, آذین and قانعی, محبوبه},
title = {کسب وفاداری مشتریان با بکارگیری مدیرت دانش در واحد بازاریابی شرکت های خدماتی بزرگ و متوسط مشهد},
booktitle = {هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کلمات کلیدی: مدیریت دانش، ارزش درک شده، وفاداری مشتری},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کسب وفاداری مشتریان با بکارگیری مدیرت دانش در واحد بازاریابی شرکت های خدماتی بزرگ و متوسط مشهد
%A کفاش پور, آذر
%A سیدی, آذین
%A قانعی, محبوبه
%J هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
%D 2015

[Download]