سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی , 2015-09-09

عنوان : ( کاربرد فیلم ها و پوشش های خوراکی در بهبود ماندگاری میوه ها و سبزی های تازه )

نویسندگان: مرضیه رضائی , ناصر صداقت ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه استفاده از فیلم ها و پوشش های خوراکی به دلیل دارا بودن مواد طبیعی و عدم ایجاد آلودگی های زیست محیطی در حال افزایش است. پوشش های خوراکی لایه های نازکی از مواد خوراکی اند که برای افزایش کیفیت و زمان ماندگاری میوه ها و سبزی ها به کار گرفته می شوند. استفاده از پوشش ها و فیلم های خوراکی برای میوه ها و سبزی ها می تواند موجب به تأخیر انداختن کاهش آب، از دست رفتن ترکیبات معطر و کاهش تنفس، تغییرات رنگ و بهبود ظاهر محصول گردیده و به طور کلی باعث افزایش ماندگاری و حفظ کیفیت محصولات تازه شود. با افزایش ماندگاری پس از برداشت، می توان فواصل حمل و نقل از محل برداشت تا محل عرضه را افزایش داده و مدت زمان انبارداری و عرضه را نیز توسعه داد. استفاده از فیلم وپوشش های خوراکی در میوه ها وسبزی های مختلف نتایج مثبتی از جمله کاهش افت وزن، سرعت رسیدگی، بهبود رنگ و خواص حسی و ظاهری میوه و سبزی ها را به دنبال داشته است. در این مقاله به کاربرد و تأثیر پوشش های خوراکی به منظور افزایش مدت ماندگاری میوها و سبزی های تازه می پردازیم

کلمات کلیدی

, پوشش خوراکی, میوه و سبزی, ماندگاری, کیفیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050174,
author = {رضائی, مرضیه and صداقت, ناصر},
title = {کاربرد فیلم ها و پوشش های خوراکی در بهبود ماندگاری میوه ها و سبزی های تازه},
booktitle = {سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی},
year = {2015},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {پوشش خوراکی، میوه و سبزی، ماندگاری، کیفیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد فیلم ها و پوشش های خوراکی در بهبود ماندگاری میوه ها و سبزی های تازه
%A رضائی, مرضیه
%A صداقت, ناصر
%J سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی
%D 2015

[Download]