سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی , 2015-09-09

عنوان : ( بهبود ویژگی های مقاومت به آب و نفوذپذیری به روغن ظروف خوراکی مناسب برای بسته بندی موادغذایی با استفاده از فیلم های مرکب ایزوله پروتئین سویا، نشاسته ذرت و موم عسل )

نویسندگان: فائزه صابری , ناصر صداقت , الناز میلانی , آرش کوچکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050175,
author = {صابری, فائزه and صداقت, ناصر and الناز میلانی and کوچکی, آرش},
title = {بهبود ویژگی های مقاومت به آب و نفوذپذیری به روغن ظروف خوراکی مناسب برای بسته بندی موادغذایی با استفاده از فیلم های مرکب ایزوله پروتئین سویا، نشاسته ذرت و موم عسل},
booktitle = {سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی},
year = {2015},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {ایزوله پروتئین سویا; سطح پاسخ;ظروف خوراکی; موم عسل ; نشاسته ذرت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهبود ویژگی های مقاومت به آب و نفوذپذیری به روغن ظروف خوراکی مناسب برای بسته بندی موادغذایی با استفاده از فیلم های مرکب ایزوله پروتئین سویا، نشاسته ذرت و موم عسل
%A صابری, فائزه
%A صداقت, ناصر
%A الناز میلانی
%A کوچکی, آرش
%J سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی
%D 2015

[Download]