سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی , 2015-09-09

عنوان : ( تعیین میزان حداقل بازدارندگی عصاره آبی و پروپیلنی زردچوبه روی باکتری لیستریا مونوسیتوژنز )

نویسندگان: محمد محسن زاده , الهام مریخی اردبیلی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

موضوع واهداف: امروزه نگرانیهای ناشی از اثرات نامطلوب نگهدارنده های شیمیایی و هم چنین افزایش مقاومت سویه های باکتریایی، پژوهش در زمینه ی جایگزینی آنها به وسیله ی ترکیبات طبیعی ازجمله کیاعان دارویی را ضروری نموده است. زردچوبه با نام علمی (Curcuma longa L.) به خانواده Zingiberaceae تعلق داشته و دارای اثرات ضد باکتریایی می باشد. هدف از مطالعه حاضر، تعیین حداقل غلظت بازدارندگی عصاره آبی و پروپیلنی زردچوبه روی باکتری لیستریامونوسیتوژنز در محیط کشت آزمایشگاهی می باشد. روش تحقیق : فعالیت ضد باکتریایی عصاره آبی وپروپیلنی زردچوبه نخست به روش انتشاردرآگار به ترتیب در غلظت های ۲۵، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ میکروگرم در میلی لیترو ۱۹، ۳۸، ۷۰ و ۱۴۰ میکروگرم در میلی لیتر در محیط کشت آگار مولر هینتون مورد آزمایش قرار گرفت. بعد از ۲۴ ساعت گرمخانه گذاری هاله عدم رشد باکتری اندازه گیری شد. کمترین غلظتی که دارای هاله عدم رشد بود به عنوان MIC تعیین گردید. از آنتی بیوتیک تتراسیکلین (gµ ۳۰) به عنوان کنترل استفاده گردید.کلیه آزمایشات درسه تکرار انجام شد. نتایج مقاله: حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) رشد باکتری لیستریا مونوسیتوژنز به وسیله عصاره آبی وعصاره پروپیلنی زردچوبه به ترتیب ۵۰ و ۷۰ میکروگرم برمیلی لیتر تعیین گردید. نتیجه گیری کلی: زردچوبه به عنوان یک افزودنی مهم در مواد غذایی در کشورهای آسیایی میباشد. نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از عصاره زردچوبه علاوه بر دادن طعم مناسب به مواد غذایی، می تواند به عنوان یک ترکیب طبیعی گیاهی بر علیه باکتری لیستریا مونوسیتوژنز استفاده گردد.

کلمات کلیدی

, حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) , زردچوبه, لیستریامونوسیتوژنز, اثر ضد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050321,
author = {محسن زاده, محمد and مریخی اردبیلی, الهام},
title = {تعیین میزان حداقل بازدارندگی عصاره آبی و پروپیلنی زردچوبه روی باکتری لیستریا مونوسیتوژنز},
booktitle = {سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی},
year = {2015},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) ، زردچوبه، لیستریامونوسیتوژنز، اثر ضد باکتریایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین میزان حداقل بازدارندگی عصاره آبی و پروپیلنی زردچوبه روی باکتری لیستریا مونوسیتوژنز
%A محسن زاده, محمد
%A مریخی اردبیلی, الهام
%J سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی
%D 2015

[Download]