دومین همایش کشوری سلامت شیر از تولید تا مصرف و اهمیت تغذیه ای , 2015-02-22

عنوان : ( استفاده از فشار هیدرواستاتیک بالا به منظور کاهش آمین های بیوژنیک در پنیر تولید شده از شیر خام )

نویسندگان: محمد محسن زاده , زهرا جعفری گیو ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آمین بیوژن ترکیبات نیتروژنی عمومی با وزن مولکولی کم هستند که توسط متابولیسم میکروبی تولید میشوند. مصرف مقادیر بالایی از این آمین ها در غذاها می تواند اثرات سمی مختلفی مانند پرفشاری خون، کم فشاری خون، خونریزی مغزی، نارسایی قلبی، کهیر، سردرد، تهوع و درد عضلات شکم ایجاد می کند. بنابراین جلوگیری از تشکیل این آمین ها در مواد غذایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تشکیل آمین های بیوژن وابسته به دما است اما استفاده از دماهای بالا به تنهایی موجب کاهش این آمین ها نمی شود لذا بکارگیری روشهای دیگر مانند استفاده از فشار هیدرواستاتیک نیز مورد نیاز است. فشار هیدرواستاتیک بالا روش حفاظت غیر حرارتی است که منجر به گاهش تعداد میکروارگانیسم ها و در نتیجه غلظت آمین های بیوژنیک در پنیر در طول فرایند رسیدن می شود.

کلمات کلیدی

, آمین های بیوژنیک, فشار هیدرواستاتیک بالا, پنیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1050323,
author = {محسن زاده, محمد and جعفری گیو, زهرا},
title = {استفاده از فشار هیدرواستاتیک بالا به منظور کاهش آمین های بیوژنیک در پنیر تولید شده از شیر خام},
booktitle = {دومین همایش کشوری سلامت شیر از تولید تا مصرف و اهمیت تغذیه ای},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آمین های بیوژنیک، فشار هیدرواستاتیک بالا، پنیر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از فشار هیدرواستاتیک بالا به منظور کاهش آمین های بیوژنیک در پنیر تولید شده از شیر خام
%A محسن زاده, محمد
%A جعفری گیو, زهرا
%J دومین همایش کشوری سلامت شیر از تولید تا مصرف و اهمیت تغذیه ای
%D 2015

[Download]