علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (13), شماره (61), سال (2017-3) , صفحات (163-176)

عنوان : ( ارزیابی اثر بتاگلوکان سورگوم به عنوان جایگزین چربی جهت تولید کیک برنجی بدون گلوتن کم ‏چرب )

نویسندگان: فریبا نقی پور , فریده طباطبائی یزدی , مهدی کریمی , سید علی مرتضوی , محبت محبی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه تقاضا جهت تولید محصولات رژیمی و کم‏ چرب به دلیل اهمیتی که افراد جامعه به سلامت خود می‏ دهند، رواج بسیاری یافته اما در این میان تولید مواد غذایی بدون گلوتن کم‏ چرب کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از این‏ رو در این تحقیق از فیبر رژیمی بتاگلوکان سورگوم در سطوح 25/0، 50/0، 75/0 و 1 درصد به ‏ترتیب به‏ عنوان جایگزین 25، 50، 75 و 100 درصد چربی موجود در فرمولاسیون کیک برنجی بدون گلوتن استفاده شد. نتایج نشان داد که با افزایش سطح مصرف بتاگلوکان در فرمولاسیون بر میزان رطوبت و مؤلفه رنگی *a افزوده شد. این در حالی بود که نمونه حاوی 5/0 درصد بتاگلوکان دارای بیش‏ترین میزان مؤلفه رنگی *L بود. هم‏چنین نمونه حاوی 25/0 و 5/0 درصد بتاگلوکان دارای میزان سفتی کمتری نسبت به سایر نمونه ‏های تولیدی در بازه زمانی 2 ساعت پس از پخت بودند. از سوی دیگر نتایج ارزیابی میزان سفتی بافت در بازه زمانی یک هفته پس از پخت بیانگر نرمی بیشتر بافت سه نمونه حاوی 25/0، 5/0 و 75/0 درصد بتاگلوگان نسبت به نمونه شاهد بود. علاوه بر این براساس نتایج مشخص گردید که نمونه حاوی 25/0 و 5/0 درصد بتاگلوکان (به‏خصوص نمونه حاوی 5/0 درصد از این فیبر رژیمی) دارای میزان تخلخل و حجم مخصوص بیشتری بودند. در نهایت داوران چشایی نمونه حاوی 5/0 بتاگلوکان (نمونه ‏ای که در آن 50 درصد روغن جایگزین شده بود) را به‏ عنوان بهترین نمونه به لحاظ خصوصیات حسی جهت عرضه به بازار مصرف معرفی نمودند.

کلمات کلیدی

, بتاگلوکان سورگوم, جایگزین چربی, کیک بدون گلوتن, خصوصیات تصویری, بافت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1054624,
author = {نقی پور, فریبا and طباطبائی یزدی, فریده and مهدی کریمی and مرتضوی, سید علی and محبی, محبت},
title = {ارزیابی اثر بتاگلوکان سورگوم به عنوان جایگزین چربی جهت تولید کیک برنجی بدون گلوتن کم ‏چرب},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2017},
volume = {13},
number = {61},
month = {March},
issn = {2008-8787},
pages = {163--176},
numpages = {13},
keywords = {بتاگلوکان سورگوم، جایگزین چربی، کیک بدون گلوتن، خصوصیات تصویری، بافت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اثر بتاگلوکان سورگوم به عنوان جایگزین چربی جهت تولید کیک برنجی بدون گلوتن کم ‏چرب
%A نقی پور, فریبا
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A مهدی کریمی
%A مرتضوی, سید علی
%A محبی, محبت
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2017

[Download]