انجمن مهندسی صوتیات ایران, دوره (3), شماره (2), سال (2016-3) , صفحات (37-43)

عنوان : ( بررسی تاثیر امواج فراصدا بر واکنش هیدرولیز نشاسته توسط آنزیم آلفا آمیلاز )

نویسندگان: حسن صیامی , محمدرضا حسین دخت , علی نخعی پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پروزه اثر امواج فراصدا بر فعالیت و پارامترهای جنبشی آواکافت آنزیمی نشاسته توسط آلف آمیلاز مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، آنزیم آلفا آمیلاز برای بازه های زمانی متفاوت و بسامد ثابت 20 کیلوهرتز در معرض امواج فراصدا قرار گرفت.

کلمات کلیدی

, آمیلاز, نشاسته, فعالیت, پارامترهای جنبشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057834,
author = {صیامی, حسن and حسین دخت, محمدرضا and نخعی پور, علی},
title = {بررسی تاثیر امواج فراصدا بر واکنش هیدرولیز نشاسته توسط آنزیم آلفا آمیلاز},
journal = {انجمن مهندسی صوتیات ایران},
year = {2016},
volume = {3},
number = {2},
month = {March},
issn = {2345-5748},
pages = {37--43},
numpages = {6},
keywords = {آمیلاز، نشاسته، فعالیت، پارامترهای جنبشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر امواج فراصدا بر واکنش هیدرولیز نشاسته توسط آنزیم آلفا آمیلاز
%A صیامی, حسن
%A حسین دخت, محمدرضا
%A نخعی پور, علی
%J انجمن مهندسی صوتیات ایران
%@ 2345-5748
%D 2016

[Download]