نخستین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران , 2016-02-27

عنوان : ( بررسی برخی بیومارکر های وضعیت اکسیداتیو گوشت ماهی کپور(Cyprinus carpio) در زمان های مختلف نگهداری )

نویسندگان: محمدجواد پیروزبخت , سعید خان زادی , داور شاهسونی , حسن باغیشنی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گوشت ماهی، به لحاظ دارا بودن پروتئین و چربی با کیفیت بالا و فراوانی انواع مواد معدنی و ویتامین هایی که در آن موجود است به عنوان یک غذای کامل محسوب می شود. با توجه به شرایط ضعیف نگهداری، گوشت ماهی به طور مداوم در معرض فساد شیمیایی قرار دارد. هدف از این مطالعه بررسی روند تغییرات بیومارکرهای اکسیداسیون لیپیدها و پروتئین ها در ماهی کپور طی نگهداری می باشد. در این مطالعه نمونه های صیدشده ماهی کپور طی مدت زمان 96 ساعت در دمای 4 درجه سانتی گراد نگهداری و هر 24 ساعت یک بار (0، 24، 48، 72 و 96 ساعت) مقدار مالون دی آلدهید(MDA) به عنوان شاخص اکسیداسیون لیپید ها و گروه های کربونیل به عنوان شاخص اکسیداسیون پروتئین ها اندازه گیری گردید. میزان MDA اندازه گیری شده در ماهی کپور از مقدار اولیه µmol/gw10769/0 در زمان صید به مقدار µmol/gw19721/0 طی 96 ساعت نگهداری رسید که افزایش معنی داری دارد (05/0p<). از طرف دیگر مقدار گروه های کربونیل در ماهی کپور از مقدار nmol/gw 54/1425 در هنگام صید بهnmol/gw 28/1775 رسید که این افزایش میزان گروه های کربونیل کاملاً معنی دار بود (05/0p<).

کلمات کلیدی

, ماهی کپور, اکسیداسیون, گروه های کربونیل, مالون دی آلدهید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060098,
author = {پیروزبخت, محمدجواد and خان زادی, سعید and شاهسونی, داور and باغیشنی, حسن},
title = {بررسی برخی بیومارکر های وضعیت اکسیداتیو گوشت ماهی کپور(Cyprinus carpio) در زمان های مختلف نگهداری},
booktitle = {نخستین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {ماهی کپور، اکسیداسیون، گروه های کربونیل، مالون دی آلدهید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی برخی بیومارکر های وضعیت اکسیداتیو گوشت ماهی کپور(Cyprinus carpio) در زمان های مختلف نگهداری
%A پیروزبخت, محمدجواد
%A خان زادی, سعید
%A شاهسونی, داور
%A باغیشنی, حسن
%J نخستین همایش بین المللی صنایع غذایی ایران
%D 2016

[Download]