سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی , 2015-09-09

عنوان : ( تاثیر بسته بندی MAP بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی زرشک تازه )

نویسندگان: سارا خسروشاهی , فریده طباطبائی یزدی , مهدی وریدی , ناصر صداقت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1060570,
author = {خسروشاهی, سارا and طباطبائی یزدی, فریده and وریدی, مهدی and صداقت, ناصر},
title = {تاثیر بسته بندی MAP بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی زرشک تازه},
booktitle = {سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی},
year = {2015},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {اتمسفر اصلاح شده; زرشک;ویژگی های فیزیکو شیمیایی; ویژگی های میکروبی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر بسته بندی MAP بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی زرشک تازه
%A خسروشاهی, سارا
%A طباطبائی یزدی, فریده
%A وریدی, مهدی
%A صداقت, ناصر
%J سومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی
%D 2015

[Download]